Arbetslösh etsskyddet

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Har du råd att bli arbetslös?

Alla ärenden gällande felaktiga och för lite ersättningar från a-kassan måste först meddelas till a-skyddet för prövning.
Vi arbetar för att våra medlemmar i alla a-kassor ska få rätt ersättning, synnerligen under svåra perioder vid arbetslöshet. Med Arbetslöshetsskyddet får du stor trygghet under hela ditt arbetsliv. Vi granskar felaktiga beslut så att du får rätt ersättning.

För dig som vill ha pengar när du blir arbetslös

Gå med i  a-skyddet för din rätt till korrekt arbetslöshetsersättning.

För att få ett fullgott skydd om du skulle bli arbetslös ska du:

Gå med i a-skyddet

Gå med i a-kassan

Köpa en inkomstförsäkring

Aktuellt

Varför finns Barnrättsgruppen?

Barnrättsgruppen är en organisation som arbetar för att skydda barnen och hjälpa familjer när tvångsåtgärder riktas mot barnen från myndigheter i Sverige. När allt fler