Arbetslösh etsskyddet

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

STs a-kassa

För dig som är anställd hos stat, kommun, landsting, företag eller inrättningar som jobbar med samällsservice och helt eller delvis finansieras av skatter eller avgifter.

Kontakt

Postadress
STs arbetslöshetskassa
Box 5100, 102 42 Stockholm

Besöksadress
Sturegatan 15, Stockholm

Telefon och e-post
Telefon: 08-517 590 00
info@stsakassa.se

Adress för kassakort
Står på baksidan av kortet

Adress för övriga handlingar
STs a-kassa
Box 5100
102 42 Stockholm

Bli medlem
Här ansöker du om att bli medlem i STs a-kassa.

Sök ersättning
Logga in på Mina sidor. Där ser du vilka uppgifter du behöver lämna in för att få besked om vilken ersättning du har rätt till. Kontakta din a-kassa om du behöver hjälp att logga in.

 

Vi arbetar för att våra medlemmar i alla a-kassor ska få rätt ersättning.