Arbetslösh etsskyddet

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Arbetsförmedlingen sjukanmälan

A-skyddet

info@a-skyddet.se
Information om sjukanmälan när du deltar i program hos Arbetsförmedlingen. När du blir sjuk ska du anmäla frånvaro till Arbetsförmedlingen. Du kan sjukanmäla dig online på mina sidor på Arbetsförmedlingens webbplats. Det är viktigt att du sjukanmäler dig redan första dagen du blir sjuk annars kommer du gå miste om din ersättning.

Gå med i A-skyddet här – så får du stor trygghet under hela ditt arbetsliv.

Du som deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen och får ersättning i form av aktivitetsstöd, etableringsersättning eller utvecklingsersättning, ska sjukanmäla dig när du inte kan delta i dina planerade aktiviteter på grund av sjukdom.

Du måste sjukanmälan dig redan första dagen du är sjuk annars kommer du att förlora din ersättning för den tid du är sjuk. Om du inte har kunnat sjukanmäla dig, exempelvis om du har varit så sjuk att du omöjligen kunnat meddela Arbetsförmedlingen din sjukdom – är det mycket viktigt att du i efterhand sjukanmäler dig. Försäkringskassan bedömer sedan om du har haft särskilda skäl och kan då besluta om att du får ersättning för perioden du var sjuk, trots att du inte sjukanmälde dig. Detta dock i efterhand.

Kom ihåg! Om du deltar i program genom praktik, utbildning eller svenska för invandrare måste du även anmäla att du blivit sjuk till dit.

Läkarintyg efter sju dagar

Om du är sjuk i mer än 7 dagar är det obligatoriskt att du uppvisar ett läkarintyg till Arbetsförmedlingen. Detta gäller oavsett om du skulle vara sjuk på hel- eller deltid. Du får ett läkarintyg genom att uppsöka vården som bedömer om du är sjuk och inte kan arbeta, delta i program eller annat som Arbetsförmedlingen har bestämt.

Om du inte inkommer med ett läkarintyg efter sju dagar förlorar du din ersättning.

Om du är sjuk i 30 dagar eller mer

Skulle du bli sjuk i 30 dagar eller mer kommer Arbetsförmedlingen att anpassa din aktiviteter så att du ändå har möjlighet att delta. Det kan exempelvis innebära att du deltar på distans eller på annat sätt deltar hos Arbetsförmedlingen när du kan.

Om du blir sjuk i 30 dagar eller mer kommer du att skrivas ut ur programmet. Om du skulle bli frisk igen och inom ett år finns det möjlighet till att du skrivs in igen.

Gå med i A-skyddet

A-skyddet arbetar för att alla medlemmar i alla a-kassor ska få rätt ersättning. Minimera riskerna med att förlora ersättning på felaktiga grunder. Du försäkrar dig med juridisk hjälp när du fått för lite i ersättning från exempelvis a-kassan och Försäkringskassan.

Du går med genom att klicka här.

A-skyddet

info@a-skyddet.se