Arbetslösh etsskyddet

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Arbetstidslagen – så fungerar den

A-skyddet

info@a-skyddet.se
Gå med i a-skyddet idag
Arbetstidslagen är en lag som skyddar arbetstagare från att arbeta alltför länge. Lagen bestämmer hur länge du får arbeta utan rast, dygnsvila och veckovila. Lagen har också säkerhetsaspekter och reglerar även vilka raster och pausar du har rätt till samt vad som gäller för din nattvila under ett arbetspass. Arbetstidslagen är en viktig lag som ska skapa ett välmående för arbetstagare.

Gå med i a-skyddet online här.

Du som tänker att du vill arbeta mer än vad arbetstidslagen säger har möjlighet till det då arbetstidslagen ofta avtalas bort genom kollektivavtal eller andra avtal. Kollektivavtalet kan då ersätta vissa delar av arbetstidslagen eller hela lagen. Om du exempelvis skulle ha en anställning hos två olika arbetsgivare behandlas arbetstidslagen var för sig vilket innebär att det inte finns några hinder för dig att arbeta mer än heltid.

Varför finns arbetstidslagen? Lagen finns primärt till för att skydda arbetstagare från att ta skada från att arbeta för mycket. Skador som kan uppkomma med att arbeta för mycket kan både vara fysiska och psykiska, pågå under kortare perioder men och bli permanenta.

Vanlig arbetstid

Enligt arbetstidslagen är ordinarie arbetstid högst 40 timmar per vecka. Du får dock arbeta övertid vilket för uppgå till max 200 timmar under ett kalenderår. Utöver övertiden kan du arbeta enligt extra övertid om ditt företag inte kan ordna annan arbetstagare på annat passande sätt. Extra övertid får tas ut med maximalt 150 timmar per kalenderår.

Jourtid

Du som är arbetstagare får arbete med jourtid maximalt 48 timmar under fyra veckor eller 50 timmar under en hel kalendermånad.

Dygnsvila lag

Du som är arbetstagare ska få minst elva timmas kontinuerlig dygnsvila vid varje period om 24 timmar. Du får frångå lagen om verksamheten kräver det, exempelvis att företaget måste vara aktivt under alla dygnets timmar.

Nattarbete regler

Du som är arbetstagare får under en beräkningstid på fyra månader inte arbete mer än åtta timmar per genomsnitt för varje 24-timmarsperiod. Du får frångå lagen om verksamheten kräver det, exempelvis att företaget måste vara aktivt under alla dygnets timmar.

Arbetstidslagen veckovila

Du som är arbetstagare ska få minst 36 timmars kontinuerlig ledighet för varje vecka du arbetar.

Raster arbetstidslagen

Du som är arbetstagare har rätt till rast på din ordinarie arbetstid. Rast är när du tar en paus från din ordinarie arbetstid och är obetald. Rastens längd och tid ska arbetsgivaren meddela dig i förväg så att du väl känner till det. Arbetsgivaren ska ordna med raster så att du inte arbetar mer än fem timmar i följd.

Gå med i a-skyddet

Se till att vara skyddet om något tråkigt skulle inträffa, exempelvis om du blir uppsagd och behöver ta ersättning från a-kassan. Med a-skyddet får du skydd som hjälper dig att få rätt ersättning om du meddelats ett felaktigt beslut. Du får även hjälp om du meddelats felaktiga avstängningsdagar.

Bli medlem redan idag.

A-skyddet

info@a-skyddet.se