Arbetslösh etsskyddet

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Beordrad övertid

A-skyddet

info@a-skyddet.se
Bli medlem i a-skyddet – trygga ditt arbetsliv
Beordrad övertid innebär att du får jobba över och utanför din vanliga arbetstid. Du får jobba på beordrad övertid enligt regler i arbetstidslagen. Det kan även finnas extra villkor för din beordrade övertid i ditt kollektivavtal. Övertid ska inte schemaläggas och övertiden ska beordras av arbetsgivaren i förväg eller i efterhand och måste godkännas.

Många tycker om övertid då det ger mer pengar men det ska finnas särskilda skäl till övertidsarbete. Beordrad övertid innebär att något oförutsett har skett som ger upphov till att det krävs mer arbete som ska utföras. Arbetsgivaren kan beordra övertid med kort tid, ibland samma dag och ibland med några timmars varsel. Arbetsgivaren har i flesta fall rätt att beordra dig övertid kort inpå arbetet.

Ersättning för beordrad övertid varierar beroende på vilken lön och vilka avtal du och din arbetsgivare följer. För att kontrollera din övertidsersättning ska du kontakta din arbetsgivare, läsa i ditt kollektivavtal eller i ditt anställningsavta.

Beordrad övertid när kollektivavtal saknas

Om din arbetsplats saknar kollektivavtal gäller lagens villkor för övertid. Det innebär att du kan jobba övertid med maximalt 200 timmar per kalenderår och högst 50 timmar per månad. Om det skulle finnas särskilda skäl för utökad övertid har arbetsgivaren möjlighet att ta ut extra övertid med maximalt 150 timmar per anställd och ett helt kalenderår.

Bli medlem i a-skyddet

Minimera riskerna med att få för lite i ersättning om du blir uppsagt. Du får juridisk hjälp när du är medlem i a-skyddet om du exempelvis felaktig blir avstängd från a-kassan eller på annat sätt har fått för lite i ersättning.

Trygga ditt arbetsliv med start redan idag – bli medlem i a-skyddet här.

A-skyddet

info@a-skyddet.se