Arbetslösh etsskyddet

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Byggprojektledare lön – tabell och statistik

A-skyddet

info@a-skyddet.se
Gå alltid med i a-skyddet för trygghet under ditt arbetsliv
Lönen som byggprojektledare varierar beroende på vem din arbetsgivare är, hur länge du har arbetat samt var i Sverige du kommer att vara verksam. Byggprojektledare är ett givande arbete där du agerar en nyckelperson som har översikt över hela byggprocessen. Det är ett roligt ansvar med växlingsrika uppgifter.

Medianlönen för en byggprojektledare är cirka 17% högre än medianlönen för alla arbetet i Sverige. Det innebär att du direkt kommer att tjäna mer än många andra i Sverige. En vanlig ingångslön för en byggprojektledare är 29 600 kronor men kan efter en period synnerligen överstiga ingångslönen med väldigt mycket.

Medlönen för en byggprojektledare är 44 000 kronor. Lönen kan skilja sig åt beroende på vem du är och om du arbetar inom den privata sektorn eller den offentlige. Generellt sätt finns det goda möjligheter till löneökningar inom yrket.

En genomsnittlig ingångslön som byggprojektledare är: 29 600 kronor per månad.

En genomsnittlig medianlön som byggprojektledare är: 44 200 kronor per månad.

En genomsnittlig medianlön som byggprojektledare för män är: 45 200 kronor per månad.

En genomsnittlig medianlön som byggprojektledare för kvinnor är: 40 200 kronor per månad.

Stor efterfrågan på byggprojektledare

I Sverige finns det just nu en stor efterfrågan på byggprojektledare, vilket innebär att du som är utbildad har stora chanser att få ett jobb snabbare än vanligt. I yrket råder fin löneutveckling och många möjligheter till att stärka sitt värde och kunskaper.

Gå med i a-skyddet

När du arbetar är det bra och viktigt att du går med i a-skyddet som är en stabil och stark organisation. A-skyddet arbetar för dina intressen och skyddar dina ersättningar från a-kassan.

Du går med i a-skyddet online här.

A-skyddet

info@a-skyddet.se