Arbetslösh etsskyddet

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Graviditetspenning – viktig information om regler

A-skyddet

info@a-skyddet.se
Bli medlem i a-skyddet
En kvinna som är gravid kan erhålla graviditetspenning i syfte att skydda hennes arbetsinkomster om arbetet är fysiskt ansträngande, om arbetsmiljörisker föreligger eller om arbetsgivaren inte kan omplacera till andra arbetsuppgifter. Graviditetspenning ska hjälpa kvinnor att klara sig bättre under graviditeten, vilket är en period som kräver extra omsorg.

Graviditetspenning är ett viktigt stöd för kvinnor som ger dem möjligheten till att vilja och ta hand om sin kropp och hälsa, synnerligen när de behöver det. Under graviditeten är det extra viktigt att kvinnor inte behöver oroa sig för sin ekonomi.

Är du gravid kan du ha rätt till graviditetspenning om:

  • du har ett arbete i Sverige som du omöjligen kan utföra, detta om arbetet är fysiskt ansträngande eller om arbetsmiljörisker föreligger
  • du omöjligen kan omplaceras till ett arbete inom verksamheten som erbjuder mindre risker
  • du har en sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Regler för att kunna erhålla graviditetspenning

Du kan tidigast får ersättningen från den 60:e dagens före planerad förlossning om du uppfyller villkoren ovan. Om din arbetsgivare har förbjudit till från att fortsätta arbete på grund av risker i yrket ska du ansöka om graviditetspenning från den dagen du har förbjudits att arbeta.

Du får knappt 80 procent av din lön utbetald. Du kan inte få mer än 837 kronor per dag. Du får ersättning för varje dag i veckan och inte bara de dagar du skulle ha jobbat.

Gå med i a-skyddet

När du riskerar att få för lite i ersättning eller felaktigt meddelas avstängningsdagar av a-kassan får du juridisk hjälp av a-skyddet. Slipp bekymmer när du är medlem i a-skyddet som hjälper dig hela den juridiska vägen så att du ska få rätt ersättning utbetald.

Bli medlem här.

A-skyddet

info@a-skyddet.se