Arbetslösh etsskyddet

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Har din a-kassa räknat fel?

Din a-kassa betalar ut ersättning om du blir arbetslös. Ersättningens storlek grundas på den lön du tidigare har haft och ditt medlemskap. För att du ska få rätt ersättning kontrolleras underlag.

Om du tror att din a-kassa har räknat fel vilket ofta kan hända, är det viktigt att du får rätt ersättning utbetald genom en rättelse, omprövning eller överklagan till domstol. Med a-skyddet (arbetslöshetsskyddet) får du trygghet under hela ditt arbetsliv.

Om det värsta skulle hända och din a-kassa betalar ut för lite till dig får du juridisk hjälp av a-skyddet. Alla medlemmar i Sveriges alla a-kassor kan få hjälp av a-skyddet. För att kunna erhålla Arbetslöshetsskyddet måste du först bli medlem.

Ekonomisk trygghet

A-kassa är mycket bra, så länge du får rätt ersättning. Ersättning från a-kassan kan du få när du blir uppsagd, på grund av arbetsbrist och vissa fall även när du säger upp dig själv.

För en liten avgift får du stor trygghet under hela ditt arbetsliv. Bland annat när din a-kassa räknar fel eller felaktigt stänger av dig från ersättning.

Så undviker du lägre ersättning

Se till att spara dina handlingar som relaterar till ditt arbete. Det kan vara arbetsgivarintyg, lönespecifikationer, sjukdagar och annat viktigt som styrker att du har rätt till högre ersättning än vad du har fått.

När du har alla handlingar sparade ökar ditt ekonomiska skydd tillsammans med ditt medlemskap i a-skyddet.

Vi arbetar för att våra medlemmar i alla a-kassor ska få rätt ersättning.