Arbetslösh etsskyddet

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Hot och våld på jobbet

A-skyddet

info@a-skyddet.se
Gå med i a-skyddet
Hot och våld på jobbet är mycket allvarliga. När det förekommer hot och våld på en arbetsplats har det gått alldeles för långt. På en sund arbetsplats ska det inte förekomma handlingar som resulterar i våld eller hot. Om något sådan förekommer ska polisanmälan upprättas omgående.

Du som har utsatts för hot och våldet kan känna en psykisk belastning som påverkar dig själv och hela arbetsmiljön mycket negativt. Innan välmående både för dig själv och andra medarbetare förstörs ännu mer är det viktigt att du talar med polis, arbetsledare och facket om det inträffade.

När hot och våld uppstår ska det efter polisanmälan planeras så att det inte upprepas. Arbetsgivare ska arbeta så att riskerna minimeras med att bli utsatt för hot och våld på arbetsplatsen.

Olika risker med hot och våld

Hot och våld kan förekomma både från arbetsgivare, medarbetare och kunder. Det är vanligare att utsättas för hot och våld i riskyrken. Exempelvis i yrken som hanterar kontanter, buss- och tågpersonal, väktaryrket eller andra yrken som hanterar berusade människor.

Gå med i a-skyddet

Vad händer om du får sparken, blir uppsagd eller på annat sätt riskerar att få för lite i ersättning. Skydda dig mot felaktiga beslut från a-kassan. Juridisk hjälp ingår med a-skyddet.

Du går enkelt med online. Klicka här för att bli medlem!

A-skyddet

info@a-skyddet.se