Arbetslösh etsskyddet

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Hur länge måste man jobba för att få a kassa

A-skyddet

info@a-skyddet.se
Missa inte din rätt till pengar vid arbetslöshet – gå med i a-skyddet idag!
För att kunna få arbetslöshetsersättning ska du uppfylla vissa villkor. Du uppfyller villkoren när du är arbetslös och har varit medlem i en a-kassa i sex eller tolv månader. Ersättningens storlek skiljer sig beroende på din medlemstid. Här kan du läsa mer om hur länge du måste jobba för att få a kassa.

För att kunna få ersättning från arbetslöshetskassan ska du ha jobbat under en viss period. Du får ersättning från a-kassan om du uppfyller ett av nedan villkor:

  1. Du måste ha jobbat i minst 6 månader det senaste året med minst 60 timmar varje kalendermånad
  2. Det senaste året ska du ha jobbat i minst 420 timmar under sammanlagt 6 sammanhängande månader, detta med minst 40 timmar varje kalendermånad

Det första villkoret kallas arbetsvillkoret. Den andra villkoret kallas medlemsvillkoret.

Hur mycket pengar får du?

Din ersättning grundas alltid på den lön du har fått under din anställning. Om du uppfyller medlemsvillkoret och varit medlem i 12 månader får du ersättning som baseras på din tidigare inkomst och den tid du har arbetat. Som mest kan du få 80 procent av din tidigare inkomst som senaste sjunker till 70 procent.

Om du bara uppfyller arbetsvillkoret halveras normalt sätt din ersättning.

Missa inte din rätt till pengar vid arbetslöshet

Gå med i a-skyddet idag!

Om du får för lite i pengar vid arbetslöshetsersättning ser a-skyddet till att korrigera detta genom ändring. För att det ska vara möjligt måste du vara medlem. Om du skulle få för lite pengar kan det drabba dig negativt vid arbetslöshet.

Du får även hjälp om du felaktigt fått avstängningsdagar eller på annat sätt fått för lite i ersättning från a-kassan.

A-skyddet

info@a-skyddet.se