Arbetslösh etsskyddet

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Hur säger man upp sig

A-skyddet

info@a-skyddet.se
Om du har tankar på att säga upp är det bra att du först kontrollerar din uppsägningstid eller andra villkor som du måste beakta. När du säger upp dig är det bra om du inte är känslomässig utan strikt professionell. Oavsett orsakerna till din uppsägning, är det bra med ett trevligt avslut. Försök att säga upp dig på ett fint sätt, vilket också kan vara värdefullt för dig i framtiden.

Gå med i a-skyddet idag! – trygga ditt arbetsliv.

Även om det kan vara jobbigt att säga upp sig så kanske du har nya bättre planer. Vissa har fått nytt jobb och ska säga upp, andra kanske väntar på en lång utlandsresa med spännande äventyr. För vissa kan det vara enklare att säga upp sig, speciellt om man inte har varit anställd så länge. För andra kan det vara jobbigare och det är väldigt individuellt. Vanliga orsaker till en svårare separation med arbetsgivaren är att man faktiskt tycket om sin arbetsplats och arbetet längre.

Du kan säga upp dig på flera olika sätt. Det vanligaste är att du begär ett möte med arbetsgivaren och förklarar din ståndpunkt. Om arbetsgivaren undrar varför du vill säga upp dig, så är det alltid bra att lämna en förklaring. När du förklarar varför du vill säga upp dig ger du arbetsgivaren möjligheter till att förbättra arbetsplatsen, om det skulle vara något du inte tycker om. Det finns inga exakta regler på hur man säger upp sig på bästa sätt. Det är individuellt.

När du har haft ett möte och bekräftat din uppsägning muntligt är det viktigt att du även skriftligen inkommer med information om att du härmed säger upp dig från din anställning. En skriftlig uppsägning är bra om det skulle uppstå en tvist som eventuell skulle behöva lösas.

Säga upp sig skriftligt

Det finns inga krav på att en uppsägning måste ske vid ett möte med arbetsgivaren. Det är dock vanligast att så sker. Om du föredrar att inte träffa arbetsgivaren kan du skriftligen skicka in din begäran om att skiljas från dig anställning och därmed säga upp dig.

Du kan säga upp dig skriftligt via post, mejl, sms, fax eller annan kommunikation som du föredrar.

Säga upp sig via mail

Du kan säga upp dig via mail. Det gör du enklast genom att skriva att du begär att få avsluta din anställning. Om du föredrar att skicka ett mail där du begär uppsägning är det viktigt att du anger datum för när du vill avsluta din anställning.

Håll gärna en konversation med arbetsgivaren om varför du vill säga upp dig. Det är alltid bra både för dig och arbetsgivaren om ni får till ett trevlig avslut. De flesta uppsägningar avslutas utan problem.

Uppsägningsblankett egen uppsägning

Normalt sätt finns det ingen universell uppsägningsblankett. Vill du använda en specifik mall kan du själv formulera dig där du skriver att du begär uppsägning.

Gå med i a-skyddet innan uppsägningen

Här går du med i a-skyddet.

När du planerar att säga upp dig och blir arbetslös under en period får du ersättning från a-kassan, om du uppfyller villkoren. Du får då dagersättning och många gånger händer det att för lite ersättning betalas ut eller att du felaktigt meddelas avstängningsdagar. Se därför till att vara med i a-skyddet som skyddar dina rättigheter med att få rätt ersättning utbetald.

A-skyddet

info@a-skyddet.se