Arbetslösh etsskyddet

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Information om ungdomsarbetslöshet

A-skyddet

info@a-skyddet.se
Här kan du ta del av viktig information om ungdomsarbetslösheten i Sverige och dess utveckling. Arbetslösheten för ungdomar skiftar flera procent beroende på månad. Detta sker på grund av att arbetslösheten för ungdomar stagnerar och ökar beroende på när ungdomar är i skolan eller lediga från skolan.

Om tittar på utvecklingen ser vi att det under många år varit en hög ungdomsarbetslöshet i Sverige. Detta har flera orsaker. Mycket tyder på att ungdomar har svårt att få sitt första jobb på grund av saknad av erfarenheter och att allt fler går ut gymnasiet utan fullständiga betyg.

Ungdomsarbetslösheten ligger årligen ofta runt 20 procent. Till de som räknas som ungdomar är personer mellan 15-24 år, vilket motsvarar cirka 123 000 personer. Exempelvis var 20,2 procent ungdomar arbetslösa under januari 2023. I statistiken bör noteras att en stor andel av ungdomarna inte ingår i arbetskraften. Detta på grund av att många av dem studerar på heltid och söker därför inga arbeten.

Ungdomsarbetslöshet per januari månad varje år

Antal procent av arbetskraften som var arbetslösa under januari månad varje år.

 • År 2001 – 16,4%
 • År 2002 – 17,3%
 • År 2003 – 18,9%
 • År 2004 – 19,5%
 • År 2005 – 21%
 • År 2006 – 24,1%
 • År 2007 – 19,7%
 • År 2008 – 20,4%
 • År 2009 – 23,5
 • År 2010 – 28,8%
 • År 2011 – 23,4%
 • År 2012 – 23,5%
 • År 2013 – 24,1%
 • År 2014 – 23,3%
 • År 2015 – 21,5%
 • År 2016 – 19,8%
 • År 2017 – 18%
 • År 2018 – 16,6%
 • År 2019 – 20,6%
 • År 2020 – 21,5%
 • År 2021 – 26,1%
 • År 2022 – 22,5%
 • År 2023 – 20,2%

Missa inte din rätt till pengar vid arbetslöshet

Gå med i a-skyddet idag!

Om du får för lite i pengar vid arbetslöshetsersättning ser a-skyddet till att korrigera detta genom ändring. För att det ska vara möjligt måste du vara medlem. Om du skulle få för lite pengar kan det drabba dig negativt vid arbetslöshet.

Du får även hjälp om du felaktigt fått avstängningsdagar eller på annat sätt fått för lite i ersättning från a-kassan.

A-skyddet

info@a-skyddet.se