Arbetslösh etsskyddet

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Inlasad – vilka regler gäller för LAS-dagar

A-skyddet

info@a-skyddet.se
Inlasad är när en arbetstagare per automatik blir tillsvidareanställd efter en längre tids visstidsanställning eller vikariat. Reglerna finns i lagen om anställningsskydd (LAS). För att kunna bli inlasad ska du uppfylla vissa villkor. Som huvudregel ska man följa LAS om inget annat anges, exempelvis om kollektivavtal har träffats på arbetsplatsen.

Om du har varit anställd som vikarie eller visstidsanställd i sammanlagt mer än två år under de senaste fem åren en har du rätt att bli inlasad. Det finns vissa kollektivavtal som bestämmer att inlasning kan ske genom en kombination av vikariat och visstidsanställning. Exempelvis kan då gälla att kombinationen av två anställningsformerna ska ha pågått i mer än tre år de senaste fem åren.

Hur många LAS-dagar innan visstidsanställning övergår till tillsvidareanställning

LAS-dagar är en uttryck som bestämmer hur många dagar du ska ha varit anställd hos ett företag, som vikarie eller visstidsanställning för att anställningen ska kunna omvandlas till en tillsvidareanställning. När övergången sker, kallas det inlasning.

Du bör tänka på att lagen gör skillnad på vikariat och visstidsanställning. De olika anställningsformerna ska räknas separat. Du kan alltså inte plussa ihop dagarna från din visstidsanställning och vikariat.

  • För att en visstidsanställning ska omvandlas till tillsvidareanställning behöver du ha varit anställd i 731 dagar.
  • För att ett vikariat ska omvandlas till tillsvidareanställning behöver du ha varit anställd i 731 dagar.

Jobb inom myndigheter är ofta undantagna lagen

Reglerna om inlasning förekommer inte på alla arbetsplatser. Inom statliga myndigheter är inlasning begränsad. Det ställs andra krav på statliga anställningar, vilket innebär att den anställdes skicklighet går före LAS-dagar. För anställda inom myndigheter betyder det att oavsett om personen varit anställd i fler än 731 dagar övergår inte vikariat eller visstidsanställning automatiskt till tillsvidareanställning. Det kan dock finnas kollektivavtal som gör undantag.

Bli medlem i a-skyddet

Bli medlem genom att klicka här.

Gå med i a-skyddet och slipp bekymmer om du skulle bli arbetslös. Med juridiskt skydd får du hjälp om du får för lite i ersättning eller avstängningsdagar som inte är motiverade av a-kassan.

Alla kan bli medlem oavsett yrkesroll. Du blir enkelt medlem genom ansökan online.

A-skyddet

info@a-skyddet.se