Arbetslösh etsskyddet

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Intervjufrågor – detta är viktigt

A-skyddet

info@a-skyddet.se
Gå med i a-skyddet
Både som arbetsgivare och arbetstagare kan det vara svårt att komma på vad man ska prata om och vilka frågor som ska ställas under en arbetsintervju. Vanliga frågor grundar sig normalt på hur verksamheten fungerar och att man vill anställa en person som passar in i vissa arbetsuppgifter. För att ta reda på mer om en arbetstagarens personlighet kan ibland vara svårare under en arbetsintervju.

Gå med i a-skyddet här – skydda dig mot felaktiga a-kassa beslut.

De främsta rekryterarna skippar kallprat och går direkt på en kvalitativ arbetsintervju. Det innebär att frågor om arbetstagaren kunskaper är primära. Andra viktiga detaljer kan vara arbetstagarens mål och visioner med att arbeta hos ett visst företag och som kan väga in i rekryteringen.

Olika frågor kan ställas beroende på arbetstagarens position, yrkets krav och vilka arbetsuppgifter som kommer att tilldelas. Är det en mer ansvarsfull position en arbetstagare kommer att få kan ingående frågor ställas om ens personlighet och yrkeskvalifikationer.

Intervjufrågor chef – anställningsintervju

Om en arbetstagare har ansökt om en tjänst som chef kan frågor enligt nedan ställas:

 • Berätta lite om dig själv?
 • Vad har du får karriärmål och visioner?
 • Kommer det här jobbet leda dig till var du vill vara om fem år eller i framtiden?
 • Vad fick dig att söka detta arbete?
 • Varför vill du jobba hos oss?
 • Vad kan du om oss och vad känner du till om branschen?
 • Vilka är dina största yrkesprestationer?
 • Vilka är dina misstag i yrkeslivet?
 • Hur skulle dina tidigare chefer beskriva dig?
 • Vilka arbetsuppgifter har du genom ditt yrkesliv tyckt om mest?
 • Vilka arbetsuppgifter har du genom ditt yrkesliv tyckt om minst?
 • Varför är ditt ledarskap viktigt?
 • Hur löser du konflikter?
 • Hur samarbetar du med andra chefer, kollegor, samarbetspartners, leverantörer?
 • Beskriv din relation till din senaste chef?
 • Har du blivit avskedad någon gång och varför, utveckla om så var fallet?

Intervjufrågor till anställda som inte söker chefsposition

I det stora hela kan frågor oavsett vem de ställs till i en arbetsintervju se någorlunda likadana ut. Det spelar ibland ingen roll om det är en chefsposition eller annan position. Det beror på att arbetsgivare alltmer noggrant sållar bort personer de ej önskar. Ytterligare vanliga frågor vid anställningsintervjuer är:

 • Vilka av dina tidigare erfarenheter kan du ha nytta av i det här jobbet?
 • Vilka positiva egenskaper har du?
 • Vilka negativa egenskaper har du?
 • Vilka personliga egenskaper tror du är viktigast för att klara av det här jobbet?
 • Vad kan du tillföra hos oss?
 • Varför ska vi anställa just dig?
 • Vilka frågor vill du ställa till oss?

Skydda dig mot felaktiga a-kassa beslut

Vad händer om du blir arbetslös och råkar ut för felaktiga beslut från a-kassan. Exempelvis om du får avstängningsdagar som du egentligen inte skulle ha eller för lite i ersättning. Slipp stressen och låt a-skyddet ta hand om problemen som uppstår.

För att a-skyddet ska hjälpa dig måste du vara medlem.

A-skyddet

info@a-skyddet.se