Arbetslösh etsskyddet

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Karpmans triangel

A-skyddet

info@a-skyddet.se
Bli medlem i a-skyddet
Karpmans triangel är en teori om en destruktiv social modell för kommunikation och interaktion mellan olika individer. Dessa individer spelar en roll i en konfliktsituation, vilka är: förövaren, offret och räddaren. Karpmans triangel utvecklades av Stephen Karpman 1968 och visar på att modellen är en källa till skador på effektiviteten. Triangeln kan ske på många olika platser och i olika omfattning där social interaktion sker.

Modellen Karpmans triangel som ofta också kallas Karpmans dramatriangel då modellen ger upphov till drama med uppslukande energi. Denna form av modell kan ske på arbetsplatsen, idrottslaget och andra organisationer. Man kan kort säga att där människor integrerar kan modellen aktualiseras.

Karpmans dramatriangel sker ofta på en arbetsplats genom att kollega 1 talar med kollega 2 och beklagar sig över hur kollega 3 behandlat den förstnämnde. Kollega 2 delar den negativa kritiken om kollega 3, inte alltid för att de stämmer men för att känna ett band med varandra. Detta leder till att kollega 1 och 2 börjar distansera sig från kollega 3.

Distanseringen kan pågå länge och allt fler kollegor kan bli indragna i dramat utan att kollega 3 får reda på något. Lösningar på problemet aktualiseras inte istället slukas energi upp och leder till ineffektivitet på arbetsplatsen. Man väljer att prata om personen istället för med personen. Det kan vara allt från en chef, personalansvarig till underställd.

Om kollega 3 är en person med maktposition ger Karpmans dramatriangel upphov till att företagspersonen för denna försvagas. Beroende på vem personen är och hur dennes känslor känner för denna triangel kan personen tycka att den är utsatt för mobbning. För att kunna lösa den typ av konflikt är det viktigt att förstå Karpmans dramatriangel i ett tidigt stadie.

Så ser modellen ut

Karpmans dramatriangel är i högsta grad en mänsklig faktor som bland annat är sprungen ur känslor som att söka tröst. Denna form av modell förgiftar din organisation och är en nedbrytande interaktion mellan olika individer. Det är viktigt att först för en helhetsbild på hur modellen fungerar för att sedan motarbeta och eliminera dessa former av interaktioner.

Uppfatta signalerna tidigt. Oftast påbörjas dramat genom den modell som vi tidigare förklarat: att kollega 1 börjar beklaga sig hos kollega 2 om hur kollega 3 behandlat den förstnämnde kollegan. Kollega 1 och 2 börjar sedan distansera sig från kollega 3.

Modellen innebär inte per automatik att övergreppet är verkligt, utan det kan vara ett upplevt eller påhittat angrepp för att vinna andelar på arbetsplatsen. I vissa fall är det så att kollega 1 är en utmanare till kollega 3, och som vill vinna andelar på arbetsplatsen, exempelvis en chefsposition eller liknande. Många olika orsaker till triangeln är vanligt och det går därför peka ut en specifik.

  • Offret är kollega 1
  • Räddaren är kollega 2
  • Angriparen/förövaren är kollega 3

Bli medlem i a-skyddet

Du kan när som helst gå med i a-skyddet för att få juridisk hjälp i ärenden som handlar om att du fått för lite i ersättning eller felaktiga avstängningsdagar från a-kassan. Gå med så tidigt som möjligt för att uppfylla grundvillkoret att du måste ha varit medlem i 12 månader för att få juridisk hjälp i ärenden som uppkommer efter denna period.

Trygga din lön under hela ditt arbetsliv. Du går enkelt med i a-skyddet online.

Klicka dig till medlemskapet här.

A-skyddet

info@a-skyddet.se