Arbetslösh etsskyddet

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Livränta vid utmattningssyndrom

A-skyddet

info@a-skyddet.se
Psykiska sjukdomar ökar i Sverige och allt fler får svårt att arbete. Många arbetstagare lider av olika utmattningssyndrom som gör det omöjligt att jobba. När du inte kan arbeta samtidigt som du förlorar din inkomst på grund av en personskada har du rätt till ersättning som betalas ut från Försäkringskassan. Detta kallas livränta.

För att kunna få livränta gäller vissa regler. En läkare ska gå igenom din personskada och göra en bedömning hur din arbetsförmåga kommer att se ut under minst ett. När läkaren har gjort bedömningen ska Försäkringskassan sedan utreda och besluta om du har rätt till livränta på grund av din personskada.

Om du får ersättning i form av livränta för din inkomstförlust kan du som mest få 393 750 per år. Detta belopp gäller för år 2023.

Viktigt att din sjukdom godkänts som personskada av Försäkringskassan

För att kunna få livränta vid utmattningssyndrom måste arbetsskadan först godkännas som en personskada av Försäkringskassan. Detta sker genom en utredning, vilka är individuella. Detta innebär att det är svårt att svara på om Försäkringskassan godkänner utmattningssyndrom. Detta måste först utredas ordentligt.

Det viktigaste krav för att utmattningssyndrom ska godkännas som arbetsskada / personskada är att Försäkringskassan beslutar om det. Om Försäkringskassan inte anser att utmattningssyndromet är en personskada kan du inte beviljas livränta och du får du ett avslag.

Så anmäler du utmattningssyndrom som personskada

Om du upplever ett utmattningssyndrom på grund av personskada ska du först anmäla händelsen till din chef, annan ansvarig och berätta att du skadat dig eller blivit sjuk på grund av verksamheten du är delaktig i. Ansvarig person ska sedan anmäla skadan till Försäkringskassan.

För att personskadan ska uppfylla Försäkringskassans villkor ska skadan eller sjukdomen uppkommit på grund av verksamheten eller om skadan eller sjukdomen skett på väg till eller från verksamheten. Försäkringskassan utreder sedan din personskada

A-skyddet

info@a-skyddet.se