Arbetslösh etsskyddet

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Lönerevision – med eller utan kollektivavtal och procentsatsen

A-skyddet

info@a-skyddet.se
Lönerevision innebär att din lön revideras, alltså att din lön kontrolleras närmare för att se om den ska höjas eller lämnas oförändrad. Lönerevision regleras i ditt kollektivavtal och du kan närmare se dina villkor genom att läsa ditt löneavtal. Du kan inte själv begära lönerevision hos din arbetsgivare under din anställning utan detta ska finnas reglerat i ditt kollektivavtal.

Lönerevision ska normalt sätt revideras en gång om året, vid angiven tidpunkt enligt kollektivavtalet. Om din lön höjs eller inte bygger på olika lönemodeller. Modellerna finns till för att alla ska få bättre löner under sin period som anställd. Detta med hänsyn till bland annat inflation och ökade priser i samhället.

Det är vanligt att medlemmar i a-kassor som är anställda i stat eller kommun får lönerevision. Är du anställd hos stat eller kommun sker först förhandlingar om kollektivavtalen mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Under förhandlingarna kommer parterna överens om medlemmarnas löner och lönemodellerna som ligger till grund för lönerevision.

Lönerevision är påverkan på din lön

Exakt hur din lönemodell ser ut för ditt arbete står alltid i kollektivavtalet. Läs igenom ditt kollektivavtal för att ta reda på hur och när din lön höjs. Om du är osäker kan du kontakta ditt fackförbund eller ombudet som finns på varje arbetsplats. Genom de får du information om ditt kollektivavtal som du kan läsa.

Du som är medlem i ett fackförbund kan även läsa ditt kollektivavtal i online på mina sidor.

Vill du inte vänta på lönerevision och istället förhandla lönen själv

Du kan alltid vänta på lönerevisionen och följa kollektivavtalets villkor för höjd eller oförändrad lön. Om du anser att dina insatser är starka på arbetsplatsen kan du ha goda skäl att på eget initiativ begära att få förhandla om din lön. Din arbetsgivare som är bunden till kollektivavtal har dock rätt att neka dig förhandlingar men du har alltid rätt att försöka.

Du kan förhandla lönen på olika sätt. Bland annat genom att prata med arbetsgivaren i ett fysisk möte, telefonsamtal eller skicka e-post.

Bli medlem i A-skyddet

Om du inte redan är medlem i A-skyddet går du med här. Alla har rätt att gå med i A-skyddet för ett starkare skydd under arbetslivet. Du betalar en månadsavgift för arbetslöshetsskyddet. Blir du av med ersättning från a-kassan, får för lite pengar eller meddelas felaktiga avstängningsdagar begär A-skyddet rättelse, omprövning och överklagar till domstol så att du får rätt ersättning och inte för lite.

Om det värsta skulle inträffa och du förlorar jobbet är det viktigt att du får rätt ersättning.

A-skyddet

info@a-skyddet.se