Arbetslösh etsskyddet

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Medarbetarsamtal – så uppnår du resultat

A-skyddet

info@a-skyddet.se
Gå med i a-skyddet
Medarbetarsamtal är en viktig del i verksamheten som ska leda till en förstärkt relation mellan chefer och medarbetare. Den förstärka relationen ska utveckla ett bra samarbetsklimat, bättre arbetsmiljö, kontinuerlig kompetensutveckling, förstå arbetsuppgifter bättre och vad man känner och vad man önskar av framtiden. Medarbetarsamtal kan både vara digitala och fysiska.

Gå med i a-skyddet här.

Under ett medarbetarsamtal får medverkande tillfälle att uttrycka sina idéer, önskemål och tankar om arbetsplatsen och alla delar som tillhör verksamheten. Genom samtalen finns möjlighet att förbättra arbetssituationen. När företaget regelbundet håller medarbetarsamtal finns det större chanser till att utveckla alla prestationer, mål och arbetsuppgifter.

Medarbetarsamtal är kan vara obligatoriskt och även frivilligt. Detta beror på vad du har kommit överens om med arbetsgivaren eller vad som kan stå i kollektivavtalet eller ditt anställningsavtal. Att vägra medarbetarsamtal har fler nackdelar än fördelar. Bland annat får du inte reda på vad andra tycker, känner och vill förändra. När du inte vet vad andra vill försämrar det arbetsplatsen prestationer då samverkan med andra är en viktig del i en verksamhet.

Medarbetarsamtal mall

Det finns olika mallar för hur medarbetarsamtal ska föras. Beroende på företagets struktur, målsättningar och hur medarbetaren kan bidra till verksamheten på bästa sätt – kan medarbetarsamtal skilja sig från företag till företag. Det som är det väsentliga är att hålla systematiska uppdateringar som hjälper både chefer och medarbetare att arbeta effektivt. Samtidigt ska medarbetare känna att de får göra sig hörda och vara en del av framgången.

Medarbetarsamtal tips:

 • Använd strukturerade medarbetarsamtal
 • Minst ett medarbetarsamtal om året
 • Se över din nuvarande och framtida arbetssituation
 • Se över din utveckling och om du har rätt förutsättningar och stöd för att utvecklas
 • Se över vilka mål du har satt upp för dig själv och vad som motiverar dig i din karriär
 • Se över och lista alla dina styrkor och din utvecklingspotential
 • Se över och lista vad du skulle vilja lära dig mer om
 • Ge förslag på hur din chef kan motivera dig att prestera bättre
 • Ge feedback till din chef på alla områden, både positiva och negativa

Medarbetarsamtal frågor och svar

Exempel på frågor som kan komma från arbetsgivaren i ett medarbetarsamtal:

 • Hur tolkar du företagets visioner och mål?
 • På vilket sätt kan du specifikt bidra till att nå företags mål?
 • Vad behöver du för att kunna medverka till att företaget når målen?
 • Vad kommer du lära dig inom ett år hos oss?
 • Vad uppskattar du på arbetsplatsen?
 • Vad kan jag chefen göra bättre för att du ska prestera bättre?
 • Hur skulle du vilja utvecklas på arbetsplatsen?
 • Hur trivs du på arbetsplats?
 • Skulle du kunna sammanfatta vårt medarbetarsamtal?

Gå med i a-skyddet

Här går du med online i a-skyddet.

Skydda din lön under ditt arbetsliv. Om a-kassan meddelar felaktiga beslut om för lite i ersättning om du blir arbetslös eller om du får felaktiga avstängningsdagar – ser a-skyddet till att hjälpa dig jurdiskt.

Gå med i en stark organisation redan idag!

A-skyddet

info@a-skyddet.se