Arbetslösh etsskyddet

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Om a-skyddet

A-skyddet är arbetslöshetsskyddet för medlemmar i alla a-kassor. När du är medlem i a-skyddet skyddar du dig mot felaktiga a-kassa beslut. Vi arbetar för medlemmarna i a-kassorna och granskar att a-kassorna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete – som behandlar att rätt ersättning utbetalas till våra medlemmar. För att kunna skydda din rätt till korrekt ersättning från a-kassan hjälper vid dig under hela den juridiska processen från ett a-kassabeslut, omprövning till överklagan i ett domstolsärende. Här nedan kan du läsa hur ett beslut ska juridiskt prövas och som a-skyddet hjälper dig med.

Om du misstänker att din a-kassa har räknat fel eller meddelat felaktiga avstängningsdagar, kan du begära en rättelse. Varje utbetalning du får räknas som ett beslut och kan därför omprövas hos a-kassan och även överklagas till domstol. Om din a-kassa meddelar ett beslut du inte är nöjd med ska du först begära rättelse och sedan kan du begära omprövning. Det är din a-kassa som först ska svara på din begäran om rättelse och omprövning.

Skulle du inte vara nöjd med omprövningsbeslutet kan ärendet överklagas till förvaltningsrätten och sedan till kammarrätten. Vill du överklaga kammarrättens beslut måste du få prövningstillstånd för att kunna ta ärendet vidare till Högsta Förvaltningsdomstolen. Prövningstillståndet meddelas när du överklagar till kammarrätten.

Ta juridisk hjälp av a-skyddet. Vi hjälper dig med att:

  • Begära rättelse hos a-kassan
  • Begära omprövning hos a-kassan
  • Överklaga a-kassans beslut till förvaltningsrätten
  • Överklaga förvaltningsrättens beslut till kammarrätten
  • Överklaga kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen
 

A-skyddet är din juridiska hjälp

Har din a-kassa räknat fel, meddelat avstängningsdagar eller annat felaktigt kan du vända dig till a-skyddet för juridisk hjälp. A-skyddet har möjlighet att granska ditt ärende oavsett om du har fått avslag på din begäran om rättelse och omprövning eller om du har överklagat till domstol. Du kan också klaga direkt till din a-kassa genom begäran om rättelse och omprövning.

Du som är medlem i a-skyddet får juridisk hjälp i situationer gällande din ersättning från a-kassan.

Har du råd att bli arbetslös?