Arbetslösh etsskyddet

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Omvårdnadsbidrag

A-skyddet

info@a-skyddet.se
Omvårdnadsbidraget är ett stöd som syftar till att hjälpa barn som behöver hjälp från en närstående (villkor gäller). Det ekonomiska stödet betalas ut till anhöriga som har ett barn med en funktionsnedsättning. Bidraget baseras på vilken omvårdnad barnet behöver i jämförelse med ett barn i samma ålder som lever utan en funktionsnedsättning.

Omvårdnadsbidraget är en del av den svenska modellen och socialförsäkringen och är tillgänglig för personer som har ett barn som kräver regelbunden om omvårdnad och stöd. Det ekonomiska stödet ska göra det möjligt för barnet att bibehålla sitt välbefinnande och säkra hälsan. Samtidigt ska omvårdnadsbidraget göra det möjligt för den som tar hand om barnet att enklare kombinera sin vårdande roll med annat.

Du kan få omvårdandsbidraget om ditt barn behöver omvårdnad på grund av en funktionsnedsättning. Varaktigheten för den omvårdnad som krävs ska vara i minst sex månader. Den person som kan få omvårdnadsbidraget ska vara någon av föräldrarna eller en person som kan likställas som barnets förälder. Du och barnet måste vara försäkrad i Sverige.

Så mycket pengar kan du få

Tabellen för omvårdnadsbidraget har fyra olika nivåer. Det är Försäkringskassan som gör en helhetsbedömning över vilket belopp som ska betalas ut. Bedömning görs bland annat på vilken omvårdnad som krävs. En utredning kommer att göras. Skatt ska betalas på omvårdnadsbidraget.

För år 2023 är beloppen på:

 • 2 734 kronor per månad (en fjärdedel)
 • 5 469 kronor per månad (halvt)
 • 8 203 kronor per månad (tre fjärdedelar)
 • 10 938 kronor per månad (helt).

Du ansöker om omvårdnadsbidraget här.

Exempel på funktionsnedsättningar som du kan få omvårdnadsbidrag för: (kom ihåg att detta endast är exempel och att det är Försäkringskassan som gör en bedömning)

 • ADHD
 • Autism
 • Intellektuell
 • Downs syndrom
 • Anorexia
 • Cerebral pares
 • Celiaki
 • Cancer
 • Språkstörning
 • Hörselnedsättning
 • Reumatism

Gå med i a-skyddet

När a-kassan eller Försäkringskassan betalar fel om du blir arbetslös – då hjälper a-skyddet till. Du får juridisk hjälp genom rättelse, omprövning och domstolsprövning om du får för lite pengar.

Alla kan gå med a-skyddet för att skydda sin lön under hela arbetslivet. Du blir enkelt medlem online.

Klicka dig vidare till ansökan här.

A-skyddet

info@a-skyddet.se