Arbetslösh etsskyddet

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Pensionspyramiden – så fungerar det

A-skyddet

info@a-skyddet.se
Gå med i a-skyddet redan idag!
I Sverige existerar många olika pensionsfonder som gör att du kan få pension från flera olika håll. Den allmänna pensionen har Pensionsmyndigheten ansvar för. Utöver alla pensioner är det normalt att tjänstepension betalas ut som kommer från arbetsgivaren. Det är även vanligt med eget sparande till pensionen. Här kan du läsa mer om hur pensionspyramiden fungerar och ser ut.

En pensionspyramid är många gånger individuell och beror på hur ditt eget sparande ser ut, tjänstepensionen från arbetsgivaren därtill den allmänna pensionen: vilket innehåller inkomstpensionen och premiepensionen. Det är alltså tre delar i pyramiden som är det vanliga. Hur stor pension du får utbetald är också det individuellt.

Enligt statistik uppger många att de vill ha minst 80 procent av sin slutlön utbetald i pension. Idag har ungefär 9 av 10 anställda tjänstepension. Allt fler pensionssparar privat för att få mer i pengar samtidigt får alla ta del av den allmänna pensionen.

Pensionspyramiden i tre delar

  • Privat pension – Eget sparande till pension
  • Tjänstepension – Tjänstepensionen får du från jobbet
  • Allmän pension – Din allmänna pension kommer från staten

Gå med i a-skyddet – slipp huvudvärk

Gå med online här.

Du som är medlem i a-skyddet får ett fullgott skydd vid arbetslöshet. Om a-kassan eller Försäkringskassan betalar ut för lite i arbetslöshetsersättning ser a-skyddet till att korrigera felaktigheterna med rättelse, omprövning och domstolsprövning.

Med a-skyddet blir ditt arbetsliv mycket tryggare.

A-skyddet

info@a-skyddet.se