Arbetslösh etsskyddet

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Arbetslöshetsskyddet

220 kr / månad

Att bli arbetslös i Sverige kan få förödande konsekvenser. Vi på Arbetslöshetsskyddet minimerar de ekonomiska skador som kan uppkomma i och med arbetslöshet.

Gå inte miste om ersättningar när du blir arbetslös. Bli medlem idag för att du om 12 månader ska kunna få rätt bedömning om rätt arbetslöshetsersättning har betalats ut.

Tänk alltid på att om du väljer att bli medlem senare så tar det längre tid att få beslutet om ersättning från arbetslöshetskassan (akassan) granskad.

 

Mer information

När a-kassan betalar fel – då hjälper vi till! Gå med i a-skyddet när du arbetar. Även om du inte arbetar kan du gå med i a-skyddet. Alla har rätt att gå med i a-skyddet för ett starkare skydd under arbetslivet. För en liten avgift får du stor trygghet under hela ditt arbetsliv. A-skyddet är arbetslöshetsskyddet för medlemmar i alla a-kassor. Om det värsta skulle inträffa och du förlorar jobbet är det viktigt att du får rätt ersättning.

I a-skyddet ingår juridisk hjälp när du får problem med a-kassan. Du får hjälp med att:

  • Begära rättelse hos a-kassan
  • Begära omprövning hos a-kassan
  • Överklaga a-kassans beslut till förvaltningsrätten
  • Överklaga förvaltningsrättens beslut till kammarrätten
  • Överklaga kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen
  • Rättelse, omprövning och överklagan i beslut från Försäkringskassan gällande aktivitetsstöd

Så fungerar det – gå med tidigt

Du kan när som helst gå med i a-skyddet. När du går med i a-skyddet är det viktigt att du gör det så tidigt som möjligt. Grundvillkoret är att du måste ha varit medlem i 12 månader för att erhålla juridisk hjälp i ärenden som uppkommer efter denna medlemsperiod. Ju tidigare du går med desto snabbare räknas dina dagar.

Vi rekommenderar därför att du snabbt går med för att inte missa din rätt till juridisk hjälp i framtiden.

Alla har rätt att gå med

Alla som arbetar i Sverige har rätt att bli medlem, oavsett vilket yrke du har eller vilken bransch du är verksam i. Du uppfyller grundvillkoren när du blir medlem och har varit det under en sammanhängande period om tolv månader. Endast medlemmar kan få juridisk hjälp av A-skyddet. Juridisk hjälp erbjuds i a-kassa ärenden som berör medlemmen. Medlemmen måste till a-skyddet erlägga den obligatoriska månadsavgiften för att kunna erhålla juridisk hjälp.

Om du misstänker att din a-kassa har betalat ut för lite eller meddelat felaktiga avstängningsdagar, ska du kontakta A-skyddet som kontrollerar ärendet med eventuell rättelse, omprövning eller överklagan. Denna hjälp ingår i a-skyddet. För att ta del av fullständiga regler och villkor kan du läsa dessa här.

Korrekta ersättningar

När känner behov av att ha en rådgivare och samtalspartner i rättsliga frågor som rör din ersättning, kontaktar du a-skyddet som representerar dig. Varje fel som begås av a-kassan kan med a-skyddet rättas till så att du alltid får rätt antal kronor på ditt bankkonto.