Arbetslösh etsskyddet

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Rusta o matcha – så fungerar det

A-skyddet

info@a-skyddet.se
Rusta o matcha är en stödåtgärd som Arbetsförmedlingen tillhandahåller till arbetssökande. Tjänsterna i programmet rusta och matcha utförs tillsammans med andra aktörer som på kortast tid möjligt ska få ut arbetssökande i ett nytt arbete eller en utbildning. Syftet med tjänsten är att det ska fort så att arbetssökande inte spiller onödig tid. Som arbetssökande eller anställd är det viktigt att gå med i a-skyddet.

Riskera inte att få för lite i ersättning – gå med i a-skyddet här! Läs nedan vad det är viktigt att gå med i a-skyddet.

För att kunna delta i rusta och matcha ska den arbetssökande först godkännas av Arbetsförmedlingen. Detta sker genom en individuell bedömning. Så fort en arbetssökande bedöms få delta ska personen själv välja sin leverantör. Genom leverantörerna får arbetssökande individuellt anpassning med aktiviteter som ska få personen så fort som möjligt ut i arbete eller utbildning.

Det ska gå fort och just därför är programmet rusta och matcha resultatbaserad. Det innebär att leverantörerna för högre ersättning ju fortare en arbetssökande kommer ut i arbete eller utbildning. Fokus sätts på den arbetssökande oavsett tidigare historik. Tillsammans med rätt aktör är idén att den arbetssökande genom sitt kundval ska kunna få ett stabilt arbetsliv i framtiden.

Vem som helst får inte delta i rusta och matcha. Programmet är till för dig som har varit inskriven hos Arbetsförmedlingen under lång tid och/eller deltar i något av nedan program:

  • jobb- och utvecklingsgarantin
  • jobbgarantin för ungdomar
  • etableringsprogrammet

Bästa leverantör rusta och matcha

Kundval rusta och matcha innebär att du som är arbetssökande själv ska välja din leverantör. Det gör du i Arbetsförmedlingens sökfunktion över leverantörer. Du kan söka efter leverantör genom adress, ort och kommun samt yrkesinriktning och språk. Du kan även söka efter leverantörernas betyg som kan underlätta ditt val. Bästa leverantörer i rusta och matcha kan därför vara många. Välj med omsorg genom att prata med flera aktörer.

Om du inte vet vilken leverantör du vill använda dig av får du hjälp av Arbetsförmedlingen som erbjuder den aktör som finns närmast där du bor.

Rusta och matcha ersättning

Du som är arbetssökande och deltar i rusta och matcha har rätt till ersättning under tiden du är med i programmet. Det är Försäkringskassan som står för din ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Du måste lämna in din aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen för att kunna vara berättigad till ersättning.

Har du frågor om din ersättning när du är med i rusta och matcha ska du kontakta Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Riskera inte att få för lite i ersättning från a-kassan eller Försäkringskassan

Du som är med i a-kassan eller för arbetslöshetsersättning av Försäkringskassan i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning kan bli medlem i a-skyddet.

Som medlem skyddar du dig mot riskerna att få för lite i ersättning när du är arbetslös. Felaktiga beslut meddelas hela tiden och att få för lite pengar under svåra perioder, exempelvis vid arbetslöshet kan vara mycket jobbigt och i vissa fall förödande.

Gå med i a-skyddet online här.

A-skyddet

info@a-skyddet.se