Arbetslösh etsskyddet

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Så ser ditt ob-tillägg ut

A-skyddet

info@a-skyddet.se
Här tar du reda på hur mycket och när du får ob tillägg.
Vid ob-tillägg får du det på grund av att du arbetar på obekväma tider. Ob är en förkortning för obekväm arbetstid. Du ska få ob-ersättning som ett tillägg på din löneutbetalning när du har arbetat på obekväma arbetstider. Extra ersättning när du arbetar på obekväm arbetstid regleras i ditt kollektivavtal. Hur, när och mer information om din ob-ersättning hittar du längre ned.

Begreppet ob-ersättnings används för att benämna den ersättning du får i löneutbetalning för arbete du utför på obekväm arbetstid. Obekväm arbetstid är på kvällar, nätter och helger. Reglerna om ersättning för arbete på obekväma arbetstider finns villkorade i ditt kollektivavtal. Vissa fackförbund använder inte termen obekväm arbetstid i kollektivavtalet under använder formuleringen ”Ersättning för förskjuten arbetstid”. Sök därför igenom ditt kollektivavtal med båda formuleringarna.

Du har rätt till extra pengar på obekväm arbetstid när din arbetsgivare omfattas av ett kollektivavtal. Om din arbetsgivare inte har kollektivavtal gäller andra regler som sätts individuellt. Om din arbetsplats saknar kollektivavtal är det viktigt att du ställer egna krav för att få ob-ersättning, exempelvis genom att du kräver att det skrivs in motsvarande regler om ob-tillägg i ditt anställningsavtal.

När får man ob

Den vanligaste tiden i kollektivavtal för ob-tillägg är:

  • vardagskvällar mellan klockan 18.00 – 24.00
  • nätter måndag till lördag mellan klockan 00.00 – 07.00 (s.k nattvila)

Kom ihåg att det mellan klockan 00.00 – 05.00 kan det vara förbjudet att arbete om det anges i ditt kollektivavtal. I kollektivavtalet kan det även vara tillåtet att arbete mellan klockan 00.00 – 05.00.

Hur mycket är ob tillägg

Din ob ersättning kan se olika ut beroende på vilket kollektivavtal du har. Se därför till att ladda ned ditt kollektivavtal. Vanlig ersättning för ob tillägg fungerar enligt en tabell i ditt kollektivavtal.

Om du har 35 000 kronor i månadslön ska du för varje timme du får ob tillägg normalt sätt dividera det med 600 på din månadslön under vardagskvällar mellan klockan 18.00 – 24.00.

6 timmar x 35 000 kronor/600 = 350 kronor – (Ditt ob tillägg är alltså 350 kr)

Om du har 35 000 kronor i månadslön ska du för varje timme du får ob tillägg dividera det med 400 under nätter måndag till lördag klockan 00.00 – 07.00.

Gå med i A-skyddet

Allt som har med trygghet och ditt arbete att göra är en mycket viktig del i ditt arbetsliv. För att få ett trygg liv om du blir arbetslös går du med i a-kassan. När du ska trygga din ersättning så att du inte får för lite pengar eller om du felaktigt får avstängningsdagar är det viktigt att du redan innan problem uppstår går med i A-skyddet.

Så går du med i A-skyddet i tre enkla steg

A-skyddet

info@a-skyddet.se