Arbetslösh etsskyddet

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Time Care – här kan du logga in

A-skyddet

info@a-skyddet.se
Är du anställd i kommunen eller regionen – gå med i a-skyddet
Logga in nedan genom att använda Time Care som är en lösning som en del kommuner och regioner använder för sin resursplanering. Programmet optimerar kommunens bemanning genom olika produkter och tjänster som finns implementerade. Genom att använda Time Care Pool kan kommuner och regioner samplanera arbetsgrupper, öka sin flexibilitet samt se till så att korrekt kompetens finns på arbetsplatsen när det behövs. Här kan du logga in – använd rätt inloggning beroende på vilken kommun eller regioner som är din arbetsplats.

Logga in på Time Care pool genom att klicka på vald kommun för att ta dig vidare. Du använder sedan inloggningsuppgifter som du har fått skickad till dig. Kom ihåg att alla kommuner och regioner inte använder Time Care som lösning.

Time Care planering

När du använder Time Care planering får du möjlighet till att planera scheman efter era resurser. Anpassa behoven ni har och använd samtliga funktioner i programmet. Du kan bland annat se kostnader, resurser, behov och budget.

Det går även bra att integrera Time Care med flera externa program.

A-skyddet för anställda i kommun och region

Som anställd i kommun eller region kan du gå med i a-skyddet som ger dig ett tryggt arbetsliv om något skulle inträffa. Alla har rätt att gå med oavsett yrkesroll. Du får bland annat juridisk hjälp om du får för lite pengar av a-kassan eller Försäkringskassan när du blir arbetslös. Skulle du felaktigt bli avstängd från a-kassan ser a-skyddet till att hjälpa dig hela vägen från rättelse, omprövning till domstol.

Du går enkelt med online här. Fyll i dina uppgifter och klicka hem ett viktigt medlemskap.

A-skyddet

info@a-skyddet.se