Arbetslösh etsskyddet

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Tjänstledighet – så är reglerna

A-skyddet

info@a-skyddet.se
När du är anställd har du vissa skyldigheter som innebär att du inte kan lämna ditt arbete hur du vill och sedan förvänta dig att få tillbaka arbetet, specifikt om inget tidigare har avtalats. Om du säger upp dig själv har arbetsgivaren ingen skyldighet att åter anställa dig, om inget annat har angetts i avtal eller lag. Om du vill ta en paus från ditt arbete är det därför viktigt att du ansöker om tjänstledighet. För att kunna beviljas tjänstledighet ska du ansöka om det direkt till din arbetsgivare.

Gå med i A-skyddet för ett fullgott skydd om du skulle bli arbetslös.

Din rätt till tjänstledighet kan regleras i ditt anställningsavtal, separat avtal mellan dig och arbetsgivaren eller i lag, eller om du befinner dig i en situation där det lämpligast är bäst att bevilja dig tjänstledighet. Normalt sätt finns ingen exakt reglering som ger dig rätt till tjänstledighet. Huvudregeln är att arbetsgivaren själv ska bestämma om din ansökan om tjänstledighet ska beviljas, men med undantag enligt ovan beskrivet.

Under tiden du är tjänstledig får du ingen lön, ersättning eller annan form av betalning från din arbetsgivare. Tjänstledighet innebär att du fortfarande behåller ditt arbete när din tjänstledighet tar slut. Kom även ihåg att du vanligtvis inte heller har rätt till semesterersättning.

Vad kan man ta tjänstledigt för?

Många lockas av att ta tjänstledighet av många olika orsaker. Vissa kan längta efter att resa runt i världen, andra kanske har haft en tuff period på jobbet, en del vill ta hand om anhöriga som är sjuka eller andra drömmar som man önskar förverkliga. Men vad kan du egentligen ta tjänstledigt för?

Kan du få tjänstledighet utan orsak? Du har möjlighet att ansöka om tjänstledighet mer eller mindre för det du själv har som orsak som du kan meddela arbetsgivaren. Om ditt behov för tjänstledighet inte regleras i lag eller andra avtal är det upp till arbetsgivaren att godkänna din ansökan. Då handlar det oftast om att arbetsgivaren vill vara dig tillmötesgående. Exempelvis om du är en duktig anställd som värderas högt i företaget.

Enligt lag har du rätt att ta tjänstledigt för vård av nära anhöriga. Enligt lag är det också förbjudet för din arbetsgivare att säga upp dig på grund av att du utnyttjar din rätt till tjänstledighet om du skulle vårda nära anhöriga.

Enligt studieledighetslagen har du även rätt till tjänstledighet om du studerar, både på del- eller heltid – detta om du uppfyller den så kallade kvalificeringstiden för det. Du måste alltid ansöka om tjänstledighet för att ledigheten ska kunna påbörjas. Om din arbetsgivare är knuten till ett kollektivavtal gäller särskilda villkor.

Du kan läsa mer om tjänstledighet för studier här.

Gå med i A-skyddet

Om du skulle bli arbetslös är det bra om du har ett skydd som försvarar din rätt till rätt ersättning från a-kassan. Minska överraskningarna och se till att du inte stöter på problem när du får din ersättning. Om du får för lite ersättning kan ditt liv som arbetslös blir mycket jobbigt.

Genom att vara medlem i A-skyddet får du juridiskt stöd, bland annat om a-kassan felaktigt beslutar om för låg ersättning, avstängningsdagar eller annat. Alla har rätt att gå med i A-skyddet, oavsett yrke eller bransch.

A-skyddet

info@a-skyddet.se