Arbetslösh etsskyddet

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Upprepad sjukfrånvaro regler och lagar

A-skyddet

info@a-skyddet.se
Du som är arbetstagare och har en sjukfrånvaro som upprepas ofta ska utreda din sjukdom. Utredningen ska visa om din sjukdom sätter ned din arbetsförmåga. Det är arbetsgivaren som kontrollera och planera om det krävs arbetslivsinriktad rehabilitering. Sådana åtgärder ska syfta till att minska din korttidsfrånvaro och hindra din sjukdom från att övergå till en längre sjukskrivning.

Som arbetsgivare är det extra viktigt att tidigt rikta rehabiliteringsåtgärder mot en arbetstagare som har upprepad sjukdom. Arbetsgivaren har skyldighet enligt lag att utreda den eventuella sjukdomen som arbetstagaren har samt vilka åtgärder som kan vidtas. Exempelvis om arbetstagaren kan byta uppgifter till annat som passa bättre.

Om utredning visar att vissa rehabiliteringsåtgärder krävs har arbetsgivaren möjlighet att ansöka om bidrag för åtgärderna. Detta kan exempelvis vara olika hälsoutredningar, externa konsultationer mm.

Samtal vid upprepad sjukfrånvaro

Vid upprepad sjukfrånvaro ska arbetsgivaren tillsammans med arbetstagaren för samtala om sjukdomen. Detta för att utreda orsaken till varför en upprepad sjukfrånvaro inträffar. Det första samtalet kan ske på flera olika sätt, exempelvis: fysiskt möte eller ett telefonsamtal.

Det är bra om första samtalet inte har flera personer närvarande än chef och arbetstagare. Detta då sjukdomen kan vara av känslig karaktär.

Gå med i a-skyddet

Bli medlem här.

När a-kassan betalar fel, då hjälper a-skyddet till. Du får rätt ersättning vid felaktiga besluta. A-skyddet erbjuder flera lösningar så att du slipper bekymmer när problemen uppstår. För att kunna ta del av a-skyddet måste du först bli medlem. Du blir enkelt medlem online.

A-skyddet är arbetslöshetsskyddet för medlemmar i alla a-kassor. Alla har rätt att bli medlem och om det värsta skulle inträffa och du förlorar jobbet är det viktigt att du får rätt ersättning.

A-skyddet

info@a-skyddet.se