Arbetslösh etsskyddet

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Uppsägningstid – detta gäller för dig

A-skyddet

info@a-skyddet.se
Arbetslöshetsskyddet, A-skyddet är ett juridisk ekonomiskt skydd – bli medlem idag!
Du har alltid rätt att säga upp dig från en tillsvidareanställning, ofta kallad fast anställning utan att berätta för din arbetsgivare om varför. Du bör dock tänka på att din anställning oftast omfattas av en uppsägningstid beroende på vilket kollektivavtal du har. Kontrollera därför din uppsägningstid i ditt anställningsavtal.

I ditt kollektivavtal regleras uppsägningstiden och står avtalad i ditt anställningsavtal. Du kontrollerar din uppsägningstid i ditt kollektivavtal. Det är även möjligt att avtala om annan uppsägningstid, detta står då angivet i ditt anställningsavtal som du kan läsa.

Uppsägningstiden varierar beroende på vilka uppsägningstider du omfattas av enligt ditt kollektivavtal. Oftast är uppsägningstiden mellan 1-3 månader när du säger upp dig. Uppsägningstiden kan även vara olika länge beroende på hur länge du har varit anställd.

Om din arbetsplats saknar kollektivavtal som är du rätt enligt lagen om anställningsskydd (LAS) rätt till 1 månads uppsägningstid. Denna uppsägningstid om 1 månad gäller oavsett hur gammal du är, oavsett hur länge du har arbetat på samma arbetsplats. Om du har avtalat om annan uppsägningstid enligt ditt anställningsavtal gäller det.

Snabba frågor

Hur lång uppsägningstid har jag? Normalt sätt 1-3 månader. Kontrollera ditt anställningsavtal eller kollektivavtalet om vilken uppsägningstid som gäller.

Vilken uppsägningstid gäller utan kollektivavtal? 1 månad gäller enligt lagen om anställningsskydd (LAS) om du inte har avtalat om något annat.

Hur fungerar uppsägningstid när jag har en tillsvidareanställning? Du kan säga upp dig när du vill utan att ange ett skäl. Uppsägningstiden är normalt sätt 1-3 månader. Kontrollera ditt anställningsavtal eller kollektivavtalet om vilken uppsägningstid som gäller.

A-skyddet – bli medlem

Bli medlem här.

Gå med i A-skyddet när du arbetar. Även om du inte arbetar kan du gå med i A-skyddet. Alla har rätt att gå med i A-skyddet, detta för ett starkare skydd inför ditt arbetsliv. Du får ett juridisk ekonomiskt skydd när du får för lite i ersättning eller avstängningsdagar.

Om det värsta skulle inträffa och du förlorar jobbet är det viktigt att du får rätt ersättning.

A-skyddet

info@a-skyddet.se