Arbetslösh etsskyddet

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Utbrändhet – vad händer med arbetet?

A-skyddet

info@a-skyddet.se
Gå med i a-skyddet idag – skydda dig mot felaktiga a-kassa beslut
Utbrändhet kan bero på flera olika orsaker och är alltmer vanligt i Sverige. Ibland kallas utbrändheten Sveriges nyaste folksjukdom. Men missberäkna inte din utbrändhet för mer rätt metoder kan det gå över ganska snabbt. Flera rapporter visar att utbrändhet beror på många olika faktorer med stress som huvudfaktor.

Gå med i a-skyddet här – skydda dig mot felaktiga a-kassa beslut.

Stress kan komma av att du har fått för många arbetsuppgifter eller känner att du inte längre har kontroll över det du normalt sätt brukade ha kontroll över. Det är också vanligt att känna stress om du blir orättvist behandlad eller inte får tillräckligt med uppskattning. En annan stark bidragande orsak till utbrändhet är att det existerar många konflikter på arbetsplatsen.

Vanliga symtom för en person som känner utbrändhet är nedstämdhet, sömnproblem, negativ aptit och försämrad koncentrationsförmåga. Om du känner nedstämdhet är rekommendationen att du kontaktar din läkare för kontroll av din hälsa.

Utbrändhet sjukskrivning

Om du känner allvarlig utbrändhet kan sjukskrivning vara en lösning både på kort och lång sikt. Syftet med sjukskrivningen ska vara att du ska kunna återgår till ditt arbete med lika stark kraft eller mer än tidigare. Ofta är din sjukskrivning individuell, vilket innebär att du kan få gå på återbesök hos din läkare som gör en ny bedömning och om du ska återgå till arbete eller inte.

Vissa tillfrisknar snabbare än andra och det finns flera fall med sjukskrivningar som vara i minst ett halvår.

Sjukskrivning stress

Sjukskrivning för stress utmattning kan innebära sjukskrivningstid som är individuell. Det beror helt på hur du känner och hur din sjukdom har utvecklats. Stressrelaterade sjukdomar på grund av psykisk ohälsa drabbar kvinnor mer än män. 79 procent av alla stressrelaterade pågående sjukfall utgörs av kvinnor.

Stress kan vara ett utmattningssyndrom som får dig att lida socialt och som belastar dina prestationer på arbetsplatsen. Vissa människor klarar av stress bättre än andra men det betyder inte att det inte är ett problem. Om du vill sjukskriva dig på grund av stress ska du kontakta läkare och arbetsgivare och förklara din situation närmare.

Bli medlem i a-skyddet

När du går med i a-skyddet får du juridisk hjälp om du exempelvis skulle få felaktiga avstängningsdagar från a-kassan och därmed ingen ersättning alls under den period. Du får också hjälp om du har fått för lite ersättning från a-kassan men skulle vara berättigad till mer.

Klicka dig vidare för att läsa mer om medlemskapet här.

A-skyddet

info@a-skyddet.se