Arbetslösh etsskyddet

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Utebliven lön – så skyddar du dig

A-skyddet

info@a-skyddet.se
Gå med i a-skyddet för skydd mot ersättningar
När arbetsgivaren inte har betalat ut din lön uppstår en fordran (skuld) gentemot arbetsgivaren. Skulden avser det belopp som du skulle ha fått i lön, alltså hela den uteblivna lönen. Om din arbetsgivare inte betalar ut din lön finns det flera processer du kan påbörja för att få den lön du har rätt till.

När arbetsgivaren inte betalar ut lön som du har arbetat för uppstår en fordran gentemot arbetsgivaren för det belopp som lönen motsvarar. Om dina krav mot arbetsgivaren inte får gehör kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten för att få dina pengar. Oftast kallas detta förfaranda ”att anmäla arbetsgivare för utebliven lön”, dock är det ett betalningsföreläggande.

Vid försenad lön har du möjlighet att även här rikta skulden mot arbetsgivaren via Kronofogdemyndigheten. Det finns ingen tidsram från när du kan ansöka om ett betalningsföreläggande. Du kan istället när som helst från att du skulle ha fått din lön ansöka om ett betalningsföreläggande.

Arbetsgivaren har skyldigheter att alltid betala ut din lön i tid. Skyldigheterna anges i ditt anställningsavtal som är bindande, varav en av de främsta skyldigheterna är just att betala ut lön. Det anses synnerligen allvarligt när arbetsgivare slarvar eller medvetet inte betalar ut lön i tid eller helst avviker från att betala ut lönen.

Jag har inte gått min lön – vad gör jag?

Om du inte har fått din lön alls, om du tror att din lön inte utbetalas i tid eller om du har fått för lite i lön kan du stämma din arbetsgivare i domstol. När du stämmer din arbetsgivare i domstol yrkar du på att få den lön du har rätt till.

Det smidigaste sättet att få den lön du har rätt till är att först kontakta din arbetsgivare och begära din lön, och i andra hand vända dig till Kronofogdemyndigheten. Om Kronofogdemyndigheten inte kan hjälpa dig kan du vända dig till domstol.

Om din arbetsgivare grovt förbisett sina skyldigheter har du även möjlighet att frånträda din anställning med omedelbar verkan enligt (4 § tredje stycket lagen om anställningsskydd).

Om du slutar din anställning pga omständigheterna

Om du frånträder din anställning eller på annat sätt slutar din anställning på grund av utebliven lön är det viktigt att du är medlem i a-skyddet. Som arbetslös har du rätt till ersättning från a-kassan om du är medlem och uppfyller kraven. För att rätt ersättning ska betalas ut och att du inte ska riskera felaktiga avstängningsdagar ska du bli medlem i a-skyddet.

#utebliven lön
#arbetsgivare betalar inte ut lön
#korrigering av felaktig lön
#om arbetsgivaren inte betalar ut lön
#inte fått lön utbetald i tid
#har inte fått min lön
#fått för lite lön
#fel lön utbetald

A-skyddet

info@a-skyddet.se