Arbetslösh etsskyddet

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Varför finns Barnrättsgruppen?

A-skyddet

info@a-skyddet.se

Barnrättsgruppen är en organisation som arbetar för att skydda barnen och hjälpa familjer när tvångsåtgärder riktas mot barnen från myndigheter i Sverige.

När allt fler myndigheter poppar upp i Sverige blir det allt mer kontroll. Med allt fler kontroller ökar också risken för felaktiga beslut. Sådana beslut kan få förödande konsekvenser när tvångsåtgärder riktas mot barn utan stöd i lag vars föräldrar varken har tid, ekonomi eller kraft att stå emot myndigheternas felaktiga beslut. Många gånger behöver det inte heller vara ett beslut taget med stöd i lag utan mer på känsla och efter privata ogenomtänkta beslut som vilar på privata omdömen som alltså inte bör förekomma i ett rättssamhälle.

Ett stort antal föräldrar har valt att teckna ett medlemskap hos Barnrättsgruppen för att i framtiden kunna skydda sig mot sådana ingrepp från myndigheternas sida.

Det är enkelt att gå med Barnrättsgruppen. Avgiften är låg och föräldrar får ett bra framtiden skydd om myndighet skulle rikta tvångsåtgärder mot barnen.

Vårdnadshavarna eller föräldrarna kan då ta kontakt med Barnrättsgruppen som gör sitt yttersta för att hjälpa familjen på allra bästa sätt.

För att köpa ett medlemskap hos Barnrättsgruppen klickar du här.

A-skyddet

info@a-skyddet.se