Arbetslösh etsskyddet

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Varning eller erinran till arbetstagare – vad betyder det

A-skyddet

info@a-skyddet.se
En varning eller erinran på jobbet är ett formellt meddelande från arbetsgivaren till arbetstagaren som innehåller information om ett negativt beteende. Varning används för att informera den anställda att beteenden är av allvarlig art och inte får upprepas. I vissa fall kan varningar delas ut med disciplinära påföljder eller bestraffningar.

Det finns två sätt att dela ut varningar eller erinran på: skriftligt och muntligt. Det vanligaste är skriftligen så att all kommunikation och information om händelsen som föranledde varningen finns dokumenterad. Bland annat kan det eventuellt användas i rättsliga sammanhang. När muntlig varning eller erinran tilldelas brukar det oftast avse mindre fel som arbetsgivaren önskar lösa så fort som möjligt.

Som arbetstagare är det superviktigt att ta varningar och erinrar på största allvar. Om du som anställd ignorerar en varning kan det leda till negativa följder. Om problemen är återkommande trots att du har fått varning för det kan det vara ett skäl nog att säga upp dig. Ignorera därför inte uppmaningar som är rättvisa och som har stöd av lagen.

Har du fått varning på jobbet?

Varningar delas in i två olika typer. Varning med direkta disciplinära påföljder eller bestraffningar och varningar med information om att arbetsgivaren tänker vidta åtgärder om du inte förbättrar dig. Båda typerna av varningarna kan skriftligen meddelas dig.

Om du har fått en varning med påföljder ska det finnas rättslig grund för det. Varningen måste få stöd i lag eller avtal. Exempel på avtal är kollektivavtalet som reglerar hur varningar och påföljder får delas ut. Har du fått varning med påföljd bör du därför kontrollera ditt kollektivavtal om det finns stöd för åtgärderna.

Har du fått en varning med en tillsägelse om att du måste förbättra dig och att du annars riskerar din anställning? Arbetsgivaren behöver inte något stöd i avtal eller liknande för att dela ut en sådan varning.

Gå med i a-skyddet

Bli medlem här.

Riskera inte för lite pengar om du blir arbetslös. Skulle det hända att du får för lite pengar i ersättning ser a-skyddet till att hjälpa dig juridiskt. Andra felaktiga beslut som kan meddelas av a-kassan är avstängningsdagar.

Är du medlem i a-skyddet får du mindre problem att tänka på.

A-skyddet

info@a-skyddet.se